Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Προϋποθέσεις για τους Πελάτες της SCA

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Αποποίηση Ευθυνών

 

Η SCA Hygiene Products A.E. δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε φορά που συλλέγουμε ή χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμμορφωνόμαστε με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1988 (Cth) και στον Τροποποιητικό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ιδιωτικός Τομέας) του 2000, με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Νόμο περί Προστασίας Ιατρικών Αρχείων (Vic) του 2001.

Συντάξαμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας πληροφορήσουμε πώς η SCA Hygiene Products AE συλλέγει, διατηρεί, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία, πώς κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε και πώς κάποιος μπορεί να μας ρωτήσει σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία.

Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων

Η SCA Hygiene Products AE συλλέγει μόνο τα Προσωπικά Στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες και δραστηριότητες ή για τη συμμόρφωση με νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις.  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Στοιχεία με νόμιμα και δίκαια μέσα και όχι με τρόπο αδικαιολόγητα ενοχλητικό. Ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) και τη διεύθυνση e-mail σας.

Όταν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία σας τα οποία, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θεωρούνται ευαίσθητα στοιχεία ή ιατρικά στοιχεία, θα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία από εσάς ή από τρίτους μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ευαίσθητα Στοιχεία

Συλλέγουμε ευαίσθητα ή ιατρικά στοιχεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Όταν υποβάλλετε ευαίσθητα ή ιατρικά στοιχεία για το άτομό σας εγγράφως θα θεωρείται ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή αυτών των στοιχείων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία απευθείας από εσάς, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς. Όταν λαμβάνουμε στοιχεία από κάποιον τρίτο, ζητούμε συνήθως από αυτόν τον τρίτο να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη δική σας συγκατάθεση.

Χρήση Προσωπικών Στοιχείων

Η SCA Hygiene Products AE συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας για ποικίλους λόγους. Οι λόγοι αυτοί εξαρτώνται κυρίως από τη σχέση που έχει συνάψει μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία για τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:
 
• για να μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλή και εύκολη χρήση των ιστοσελίδων μας,
• για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, σε σχέση με διαγωνισμούς, τη συμμετοχή σας ως μέλος σε μια ομάδα ή για άλλες διαδραστικές προσφορές,
• για να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα της SCA Hygiene Products AE,
• για να μπορούμε να σας προσφέρουμε υλικό μάρκετινγκ και διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν,
• για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε πρόσβαση σε περιοχές που απευθύνονται μόνο στα μέλη μας και στο Libero Φόρουμ για Γονείς,
• για να επιλύουμε σφάλματα του συστήματος και να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης,
• για να σας αναγνωρίζουμε και να σας βοηθούμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας,
• για να προσαρμόζουμε στις προτιμήσεις σας τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την Ιστοσελίδα μας,
• για δικούς μας ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να προσαρμοζόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας,
•  για να παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιούνται οι Ιστοσελίδες μας και να εντοπίζουμε τις πιο δημοφιλείς περιοχές, τις διαδικτυακές τάσεις και τα δημογραφικά.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία πέραν του πρωταρχικού τους σκοπού μόνο στις περιπτώσεις που η περαιτέρω χρήση σχετίζεται με τον εν λόγω σκοπό ή που δίνετε εσείς τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση.

Κοινοποίηση Προσωπικών Στοιχείων σε Τρίτους

Τα Προσωπικά Στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα (μεταξύ των οποίων πρόσωπα που σχετίζονται με την SCA Hygiene Products AE) μόνο για να εξυπηρετηθεί ο πρωταρχικός σκοπό(ους) για τον οποίο συλλέχθηκαν τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, για να εξυπηρετηθούν συναφείς δευτερεύοντες σκοποί. Όταν επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας για σκοπούς πέραν του πρωταρχικού τους σκοπού, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου ενδείκνυται και είναι απαραίτητο.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας όταν:

• η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για περιορίσουμε ή να αποτρέψουμε μια σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια ενός ατόμου ή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια,

• η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να διευκολύνουμε το έργο της αστυνομίας, ή
• η κοινοποίηση απαιτείται ή δικαιολογείται από τον νόμο.

Ποιότητα και Ακρίβεια Προσωπικών Στοιχείων

Η SCA Hygiene Products AE λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Στοιχεία που χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε είναι πλήρη και ενημερωμένα. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι τυχόν Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς, στη διεύθυνση: Αδριανού 1, Ν. Ιωνία, 142 34, Αθήνα.

Διατήρηση και Καταστροφή Προσωπικών Στοιχείων

Διατηρούμε αρχείο των Προσωπικών Στοιχείων σας για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών αναγκών μας ή των νομικών απαιτήσεων.  Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Στοιχεία σας, θα τα καταστρέψουμε ή θα τα απορρίψουμε με ασφαλή τρόπο.

Πρόσβαση σε και Διόρθωση Προσωπικών Στοιχείων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Στοιχεία σας.  Η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας θα εξαρτηθεί από το είδος των πληροφοριών που ζητήθηκαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώθηκε το αίτημα.  Αν αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους (για παράδειγμα, το αίτημα κρίθηκε επιπόλαιο ή ενδέχεται να έχει αδικαιολόγητες επιπτώσεις στα προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων).

Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Στοιχείων σας.  Αν αρνηθούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας, επίσης θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους και θα συμπεριλάβουμε μια δήλωση σχετικά με τα αμφισβητούμενα δεδομένα του αρχείου σας.

Ασφάλεια

Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας και για να διαφυλάξουμε τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία από κακή χρήση ή απώλεια, όπως επίσης και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και κοινοποίηση.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας Libero και δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία. Τα Cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο Internet και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, ωστόσο έτσι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες λειτουργίες.

Διευθύνσεις IP

Για να είναι δυνατή η διαχείριση της ιστοσελίδας μας με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που καθιστά δυνατή την αναγνώριση της σύνδεσης στο Internet ενός επισκέπτη και αναφέρεται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που προβάλλετε μια ιστοσελίδα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην SCA Hygiene Products, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η SCA Hygiene Products σας εξουσιοδοτεί να αντιγράφετε, να λαμβάνετε στον υπολογιστή σας ή/και να εκτυπώνετε το υλικό που δημοσιεύεται από την SCA Hygiene Products στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο για μη εμπορική χρήση και με την προϋπόθεση ότι αυτό το υλικό δεν θα αλλοιώνεται ή θα τροποποιείται και θα διατηρούνται όλες οι σημάνσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες σημάνσεις περί δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποποίησης ευθυνών, που περιέχονται σε αυτό.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι επωνυμίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αποποίηση Ευθυνών

Τα υλικά στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό που προβλέπει η νομοθεσία της Βικτόρια, Αυστραλία. Η SCA Hygiene Products αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η SCA HA δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα Libero. Η SCA Hygiene Products δεν θα φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις συμβουλές που παρέχονται στην ιστοσελίδα Libero ή που ενσωματώνονται σε αυτήν μέσω παραπομπής. Η SCA HA δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημίες που ενδέχεται να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έδειξε στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας Libero ή σε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

Η SCA Hygiene Products δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια οποιασδήποτε διάστασης των πληροφοριών που περιέχονται σε διακομιστές που συνδέονται με την ιστοσελίδα Libero διαμέσου υπέρ-συνδέσεων από την εν λόγω τοποθεσία.

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα Libero παρέχονται με βάση την πεποίθηση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα αναλαμβάνουν την ευθύνη της αξιολόγησης της ακρίβειας του περιεχομένου της και ότι εμπιστεύονται αυτό το περιεχόμενο εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με, και διέπεται από τους ελληνικούς νόμους. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι υπάγεστε στη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών της έδρας της εταιρείας αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Ειδοποίηση για υπέρ-συνδέσεις

H SCA Hygiene Products παρέχει εξωτερικές συνδέσεις για τη διευκόλυνσή σας ("Συνδέσεις"). Παρόλο που η SCA Hygiene Products έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ελέγξει τις Συνδέσεις, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του περιεχομένου στο οποίο οδηγούν οι Συνδέσεις, ούτε είναι η SCA HA υπεύθυνη για τη συμμόρφωση των Συνδέσεων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Δέσμευσή μας για Ασφάλεια

Η SCA Hygiene Products καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας.

Το ασφαλές λογισμικό των διακομιστών μας (SSL) συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται σήμερα και κωδικοποιεί όλα τα προσωπικά στοιχεία σας ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους καθώς ταξιδεύουν μέσω του Internet.

Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που φυλάσσουμε δεν θα χαθούν ούτε θα προσπελαστούν χωρίς ανάλογη εξουσιοδότηση και δεν θα καταστραφούν, χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, τροποποιηθούν ή κοινοποιηθούν.

Ωστόσο, παρόλο που η SCA Hygiene Products καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του απορρήτου σας, καμία πληροφορία που αποστέλλεται μέσω του Internet δεν είναι 100 τοις εκατό ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας αποστέλλετε ή που λαμβάνετε διαδικτυακά.

Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει πάντα να διατηρείτε ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς μόνο εσείς φέρετε την ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε υπεύθυνα το Internet και την ιστοσελίδα Libero, όπως επίσης να μας ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια παραβίαση της ασφάλειας.

Τροποποίηση των Υπηρεσιών

Η SCA Hygiene Products διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να διακόπτει περιοδικά τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια.

Ερωτήσεις

Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση:

Libero Marketing
SCA Hygiene Products Α.Ε.
Αδριανού 1, Ν. Ιωνία
142 34, Αθήνα

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...