Μήνας 33

Ύπνος

Τα νήπια που βρίσκονται στο τρίτο έτος της ηλικίας τους, κοιμούνται κατά μέσο όρο 12 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι κοιμούνται 10 με 14 ώρες την ημέρα.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...