Μήνας 27

Μαθήματα κολύμβησης

Μετά τον τέταρτο χρόνο. Σε μικρότερη ηλικία το παιχνίδι με το νερό είναι διασκεδαστικό αλλά δεν θα πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επιτήρηση.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...