Εβδομάδα 7

Έλλειψη πρωινής αδιαθεσίας

Η έλλειψη συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με εσάς ή το μωρό σας. Η πρωινή ναυτία αναφέρεται τόσο συχνά, ώστε να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εγκυμοσύνης. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα εμφανιστεί.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...