Εβδομάδα 39

Πραγματικές και προπαρασκευαστικές συσπάσεις

Οι προπαρασκευαστικές ωδίνες δεν είναι τακτικές, η ένταση και η συχνότητά τους δεν μεταβάλλεται και είναι πιο σύντομες.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...