Εβδομάδα 22

Αναγνωρίζει τη φωνή μου

Η ακοή του μωρού αναπτύσσεται μεταξύ της 15ης και της 20ής βδομάδας. Επομένως μιλήστε και τραγουδήστε του. Το μωρό είναι ήδη εξοικειωμένο με τη φωνή σας.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...