Πραγματικές και προπαρασκευαστικές συσπάσεις - Έγκυος - Your stage - Libero
close

Πραγματικές και προπαρασκευαστικές συσπάσεις

Πώς μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ προπαρασκευαστικών και πραγματικών συσπάσεων;

Οι προπαρασκευαστικές ωδίνες δεν είναι τακτικές, η ένταση και η συχνότητά τους δεν μεταβάλλεται και είναι πιο σύντομες.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...