Όροι & Προϋποθέσεις - Libero

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας Libero και του Libero Club

Κανόνες για τη Χρήση της Ιστοσελίδας Libero και του Libero Club


Αυτοί οι κανόνες διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας Libero, master.libero.com, και του Libero Club. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους κανόνες.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Libero ή/και συμμετέχοντας ως μέλος στο Libero Club ή στο Φόρουμ Libero, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Κανόνες και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Με την πάροδο του χρόνου, οι Κανόνες αυτοί ενδέχεται να ενημερωθούν. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Κανόνες.

Όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Κανόνες της Ιστοσελίδας.  Συγκεκριμένα, σας ζητούμε να αποφύγετε την κριτική προϊόντων, επώνυμων ατόμων, εταιρικών οντοτήτων ή επαγγελματιών της υγείας στο Φόρουμ.

Στοιχεία σύνδεσης

Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις περιοχές μελών της ιστοσελίδας Libero είναι προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Διαγωνισμοί και Προσφορές

Οι πληροφορίες σχετικά με βραβεία και με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε κληρώσεις βραβείων που προσφέρονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα Libero αποτελούν μέρος αυτών των Κανόνων.
Οι πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς και προσφορές (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα βραβεία, τον τρόπο συμμετοχής και τις κληρώσεις) που προσφέρονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα Libero συμπεριλαμβάνονται με τους ξεχωριστούς Όρους & Προϋποθέσεις του εκάστοτε διαγωνισμού ή προσφοράς.

Συνδέσεις

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες και προσπαθούμε να συνδεόμαστε μόνο με ιστοσελίδες που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες μας. Παρόλα αυτά, δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές συλλογής στοιχείων των άλλων ιστοσελίδων. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε μια άλλη ιστοσελίδα, θα πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις άλλες πολιτικές της.

Υλικό που Υποβάλλετε

Αναγνωρίζετε ότι όλο το υλικό που υποβάλλετε στην ιστοσελίδα Libero, σε κάθε επιμέρους ιστοσελίδα Libero (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων προσφορών και διαγωνισμών), ή στο προσωπικό της η ESSITY HELLAS A.E. δεν είναι απόρρητο και μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση από την ESSITY HELLAS A.E. ή τους αντιπροσώπους της.

Παραχωρείτε στην ESSITY HELLAS A.E. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαραγάγει, τροποποιεί, μεταφράζει και διανέμει το υλικό που δημοσιεύετε ή υποβάλλετε στην ιστοσελίδα Libero ή σε επιμέρους ιστοσελίδα Libero σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό.

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι κάθε πληροφορία ή υλικό που παρέχετε ή δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα Libero ή σε επιμέρους ιστοσελίδα Libero:
• Δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας κανενός τρίτου μέρους, και 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται εύλογα με την ιστοσελίδα Libero, μια επιμέρους ιστοσελίδα Libero και το Libero Club, χωρίς να απαιτούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να υφίστανται άλλοι περιορισμοί.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε χυδαία ή προσβλητική γλώσσα και ότι δεν πρόκειται να υποβάλλετε υλικό που είναι, ή θα μπορούσε να είναι, συκοφαντικό, υβριστικό ή μισαλλόδοξο, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε ατόμου ή να είναι βλαβερό για άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των μελών ή μη και τρίτων προσώπων), βλαβερό για τα επιχειρηματικά συμφέροντα της ESSITY HELLAS A.E. ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελέσει ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει ζήτημα αστικής ευθύνης ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους και διατάξεις.

Συμφωνείτε επίσης να μην υποβάλλετε ή δημοσιεύετε υλικό που θεωρείται ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αυθαίρετη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της παρότρυνσης άλλων χρηστών για την αγορά ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ESSITY HELLAS A.E..

Η ESSITY HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε δημοσίευση χωρίς εμπάθεια ή περαιτέρω επεξήγηση, εάν θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες Κανόνες Ιστοσελίδας.

Παρακολούθηση

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα άτομα που καθορίζονται από την ESSITY HELLAS A.E. για να φιλοξενούν και να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα Libero έχουν το δικαίωμα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να εποπτεύουν, να ελέγχουν, να επεξεργάζονται, να μετακινούν και να διαγράφουν κάθε υλικό που υποβάλλεται ή δημοσιεύεται και ότι μπορούν να αρνηθούν να δημοσιεύσουν υλικό στην ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η ESSITY HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες σε περίπτωση που κάνετε κακή χρήση της ιστοσελίδας Libero ή δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες Κανόνες, όπως να σας απαγορεύσει την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας ή να καταργήσει ή αναστείλει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα.

Χρήση της Ιστοσελίδας Libero και του Libero Club

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα Libero και το Libero Club μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Συμφωνείτε επίσης να μην παρεμβαίνετε στη λειτουργία ερωτήσεων και απαντήσεων της ιστοσελίδας Libero και να μην αλλοιώνετε ή τροποποιείτε πληροφορίες ή υλικά που αφορούν, ή σχετίζονται με, την ιστοσελίδα Libero ή σχετικές επιμέρους ιστοσελίδες.

Υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Libero

H Η ESSITY HELLAS A.E. δεν προσυπογράφει, υποστηρίζει, εγκρίνει, ενθαρρύνει, επαληθεύει ή συμφωνεί απαραίτητα με τα σχόλια, τις γνώμες, τα υλικά ή τις δηλώσεις που διατυπώνονται ή παρέχονται από τους χρήστες του Φόρουμ Libero ή άλλων περιοχών συζήτησης ή ερωτήσεων και απαντήσεων της ιστοσελίδας Libero. Συνεπώς, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή ή άλλη πληροφορία που υποστηρίζει το αντίθετο.

Η ESSITY HELLAS A.E. δεν εγγυάται ότι το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Libero και έχει παρασχεθεί από χρήστες έχει παρασχεθεί με την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Η ιστοσελίδα Libero περιέχει υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας και ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Libero προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο. Το υλικό της ιστοσελίδας Libero ή υλικό που λαμβάνετε εσείς στον υπολογιστή σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.

Απαγορεύεται η εμπορική ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μέσω δημοσίευσης, αναμετάδοσης, διανομής ή με άλλον τρόπο, του υλικού που λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας Libero, εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο Νόμος περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων ή άλλος νόμος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της η ESSITY HELLAS A.E..

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ESSITY HELLAS A.E. και τους υπαλλήλους, διανομείς, πράκτορες και αντιπροσώπους της και να μην τους επιρρίψετε ευθύνες από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις και νομικές ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) που ενδέχεται να προκύψουν από την υποβολή σας, από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από μέρους σας υλικού που λάβατε μέσω της ιστοσελίδας Libero ή από την παραβίαση από μέρους σας αυτών των Κανόνων ή από οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες έγιναν από κάποιο άτομο που χρησιμοποίησε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Συμφωνείτε περαιτέρω ότι η ESSITY HELLAS A.E.δεν ευθύνεται και δεν θα είναι υπόχρεη απέναντί σας αναφορικά με υλικό που δημοσιεύεται ή παρέχεται από άλλους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα Libero παρέχεται "ως έχει", χωρίς κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με τη θεματολογία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία έχετε πρόσβαση ή λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας Libero. Η ESSITY HELLAS A.E.αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, ακρίβειας, αξιοπιστίας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων στην ιστοσελίδα Libero, την οποία η ESSITY HELLAS A.E. ενδέχεται να αποφασίσει να διενεργήσει, η ESSITY HELLAS A.E. δεν είναι υπεύθυνη για τη διαλογή, την εποπτεία ή άλλου είδους έλεγχο του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων και αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσάρεστο, παραπλανητικό, ανακριβές, προσβλητικό, πορνογραφικό ή γενικώς ανάρμοστο.

Η ESSITY HELLAS A.E. δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για τη διατήρηση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα Libero και ενδέχεται να το τροποποιήσει ή να το καταργήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα Libero μόνο υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η ιστοσελίδα Libero και οι συγγενείς εταιρείες της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή υπηρεσίας, να τερματίσουν λογαριασμούς, να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν περιεχόμενο ή να ακυρώσουν παραγγελίες κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Δια του παρόντος απαλλάσσετε την ESSITY HELLAS A.E.από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο και με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αποκτώνται στην ιστοσελίδα Libero, ή μέσω αυτής, καθώς και με την ασφάλεια ή το επίπεδο εμπιστευτικότητας που παρέχεται.

Πληρωμή

Η πληρωμή για παραγγελίες προϊόντων από την ιστοσελίδα Libero θα γίνεται με αντικαταβολή με την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση που εσείς έχετε επιλέξει.. 


Πόντοι Libero

Οι μοναδικοί κωδικοί Libero υπάρχουν σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων Libero. Οι μοναδικοί κωδικοί δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και εξαργυρώνονται μόνο από μέλη του Libero Club τα οποία, για προσωπική τους χρήση, αγόρασαν ένα προϊόν Libero χρησιμοποιώντας τους Μοναδικούς Κωδικούς Libero. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ένα αποδεικτικό αγοράς, Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, η απόφαση της ESSITY HELLAS A.E. θα είναι τελεσίδικη.

Αποστολή & Παράδοση

Θα παραλάβετε τα προϊόντα σας μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. Όλοι οι κίνδυνοι απώλειας, κλοπής ή πρόκλησης ζημιάς στα προϊόντα μεταβιβάζονται στον αγοραστή κατά την παράδοση. Όλα τα προϊόντα θα αποσταλούν στη διεύθυνση παράδοσης που δόθηκε κατά την παραγγελία.

Αν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα κάποιου από τα προϊόντα που παραγγέλθηκε, το προϊόν αυτό δεν θα παραδοθεί και δε θα γίνει καμία χρέωση σε εσάς. Αν έχετε παραγγείλει πάνω από ένα προϊόν, θα προωθήσουμε τα προϊόντα που έχουμε σε απόθεμα και θα σας επιστρέψουμε το κόστος του προϊόντος που έχει εξαντληθεί.

Ελαττωματικά ή Κατεστραμμένα Προϊόντα

Τα ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα που παραλαμβάνονται από τον αγοραστή θα αντικαθίστανται, ή θα γίνεται πλήρης επιστροφή του ποσού της παραγγελίας με χρήση της μεθόδου με την οποία πληρώσατε εξαρχής, εάν μας τα επιστρέψετε μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή όπου ισχύουν άλλες εγγυήσεις που προβλέπονται από το νόμο. Τα στοιχεία πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση αποστολής που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια σύντομη επεξήγηση του προβλήματος που παρουσιάζει το στοιχείο που επιστρέφετε.

Επιστροφές

Οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση αποστολής που αναγράφεται στο υποσέλιδο της επιβεβαίωσης παραγγελίας και όλες οι κανονικές επιστροφές επιβαρύνουν τον αγοραστή. Το Libero Club προσφέρει δικαίωμα επιστροφής μέσα σε διάστημα 14 ημερών για προϊόντα που μας επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση. Το μέλος καθίσταται υπεύθυνο για κάθε προϊόν που επιστρέφεται, εάν το προϊόν ή η συσκευασία του έχει καταστραφεί κατά την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε το δικαίωμα να μην προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων.

Περιγραφές Προϊόντων

Η ιστοσελίδα Libero και οι συγγενείς εταιρείες της επιχειρούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς. Ωστόσο, η ESSITY HELLAS A.E. δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων ή άλλου περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβής, πλήρης, αξιόπιστη, ενημερωμένη ή χωρίς σφάλματα. Αν ένα προϊόν που προσφέρεται από την ESSITY HELLAS A.E. δεν συμφωνεί με την περιγραφή του, η μοναδική σας αποκατάσταση είναι να το επιστρέψετε αχρησιμοποίητο.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...