Πολιτική Cookie - Libero

Πολιτική Cookie

Πολιτική Cookie

 Τελευταία αναθεώρηση: [30/04/2018]

 Η παρούσα Πολιτική Cookie περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Essity Hellas A.E., 17o χλμ, Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας 14564, Ν.Κηφισιά, Αθήνα (“Essity”, “εμείς” ή“εμάς”) χρησιμοποιεί cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες προκειμένου να συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο www.zewa.gr ή όταν λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) από εμάς. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τις πρακτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Τι είναι τα Cookies?

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας, ανοίγετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) μας προς εσάς ή περιηγείστε στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, η Essity ή ένα εξουσιοδοτημένο από αυτήν τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να σας στείλει ένα cookie. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που βρίσκονται στο φυλλομετρητή διαδικτύου (browserdirectory) που μπορούν να εγκατασταθούν στην συσκευή σας. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστοχώρο, το cookie που έχει εγκατασταθεί στην συσκευή σας, θα στείλει πληροφορίες στο πρόσωπο που εγκατέστησε αυτό το cookie. Τα cookie είναι εξαιρετικά συνηθισμένα και χρησιμοποιούνται σε έναν ευρύ αριθμό ιστοσελίδων. Κάθε cookie συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του χώρου από τον οποίο προήλθε το cookie, τον χρόνο «ζωής» του cookie, και μία αξία (συνήθως έναν μοναδικό αριθμό). Για μία πιό αναλυτική επεξήγηση του τι είναι τα cookies και πώς λειτουργούν, σας παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

Cookies του Παρόχου του Ιστοχώρου και Cookies Τρίτων

Ο ιστοχώρος μας μπορεί να εγκαταστήσει δικά μας cookies και να επιτρέψει επίσης σε τρίτους να εγκαταστήσουν cookies στην συσκευή σας. Η διαφορά μεταξύ ενός δικού μας cookie και cookies τρίτων αφορά στον έλεγχο που έχει το πρόσωπο που εγκαθιστά το cookie. Δικά μας cookies είναι τα cookies που αφορούν μόνο τον ιστοχώρο που τα δημιούργησε. Η χρήση τους μας επιτρέπει να παρέχουμε μία αποτελεσματική υπηρεσία και να παρακολουθούμε τα μοντέλα συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοχώρου μας. Τα cookies τρίτων, από την άλλη μεριά, εγκαθίστανται στην συσκευή σας από ένα τρίτο μέρος (δηλαδή όχι την Essity). Ενώ εμείς ενδέχεται να επιτρέπουμε σε τρίτους πρόσβαση στον ιστοχώρο μας προκειμένου να εγκαταστήσουν τα εν λόγω cookies στις συσκευές των χρηστών, εμείς ούτε έχουμε τον έλεγχο επί των πληροφοριών που παρέχονται από τα εν λόγω cookies, ούτε έχουμε πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ελέγχονται αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου από τον σχετικό τρίτο σύμφωνα με την δική του πολιτική απορρήτου.

 

Cookies «σύνδεσης» (session) και «επίμονα» (persistent) cookies

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να εγκαταστήσουν cookies σύνδεσης καθώς και επίμονα cookies στην συσκευή σας. Ενώ η διαφορά μεταξύ ενός δικού μας cookie και ενός cookie τρίτου αφορά το πρόσωπο που ελέγχει την αρχική εγκατάσταση του εν λόγω cookie στην συσκευή σας, η διαφορά μεταξύ ενός cookies σύνδεσης και επίμονου cookie αφορά τον χρόνο που διαρκεί το cookie. Cookies σύνδεσης είναι τα cookies που συνήθως διαρκούν για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης ή για την διάρκεια της σύνδεσής σας. Όταν τερματίσετε την σύνδεσή σας, το cookie εκπνέει. Τα επίμονα cookies, όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, επιμένουν και θα διαρκέσουν αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τούτο επιτρέπει η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο μας να είναι γρηγορότερη και συχνά πιό εύκολη για σας.

Σύνδεση πληροφοριών ενός Cookie με άλλες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης ενός cookie δεν συνδέονται με στοιχεία προσωπικής σας εξατομίκευσης (π.χ. το όνομά σας ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας), εκτός εάν γίνετε πελάτης της Essity. Εφόσον υποβάλετε προσωπικά σας δεδομένα στις ιστοσελίδες μας (π.χ. όταν εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση από εμάς) ενδέχεται εμείς να συνδέσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα  με cookies ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας. Πριν εμείς προβούμε σε κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας ή θα σας παράσχουμε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, εάν τούτο απαιτείται από τον νόμο.  

Cookies που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τα cookies που εμείς χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας.

 

Name of the cookie Purpose Type Lifespan 1st or 3rd Party
BIGipServer~SCAHP_Prod~Libero_Prod_HTTPS_Pool This cookie name is associated with the BIG-IP product suite from company F5. Usually associated with managing sessions on load balanced servers, to ensure user requests are routed consistently to the correct server. The common root is BIGipServer most commonly followed by a domain name, usually the one that it is hosted on, but not always.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary
Strictly necessary Session cookie 3rd Party
_gat_UA-1251424-41 The main purpose of this cookie is: Performance. This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. Required 1 Min 3rd Party
_ga Used to distinguish users. Required 2 Years 3rd Party
_gid Used to distinguish users. Required 24 Hours 3rd Party
_gat_UA-1251424-42 The main purpose of this cookie is: Performance. This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. Required 1 Min 3rd Party
__RequestVerificationToken This is an anti forgery token (prevent CSRF attack). It guarantees that the poster is the one who gets the form.

It prevents from anybody to forge a link and have it activated by a powered user.
Functional Session cookie 1st Party
ASP.NET_SessionId Used ASP.NET to store the personal identifier of your session. Session cookies are not permanent on your hard drive Required Session cookie 1st Party
__utma This cookie is what’s called a “persistent” cookie,  This cookie keeps track of the number of times a visitor has been to the site pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit occurred. Google Analytics uses the information from this cookie to calculate things like Days and Visits to purchase. Required Session cookie 1st Party
__utmb and _utmc This are used to check approximately how fast people leave: when a visit starts, and approximately ends (c expires quickly). If you look at cookie state changes Required Session cookie 1st Party
__utmz records whether the visitor came from a search engine (and if so, the search keyword used), a link, or from no previous page (e.g. a bookmark) Required Session cookie 1st Party

 

Απενεργοποίηση, Διαγραφή, ή Εναντίωση (Opting-Out) στα Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε να τοποθετούνται cookies στην συσκευή σας από τρίτους, πολλοί από αυτούς παρέχουν τρόπους για να εναντιωθείτε σε αυτό. Όπου τούτο είναι εφικτό, εμείς σας έχουμε παράσχει μία σύνδεση (link) εντός του παραπάνω πίνακα, όπου επεξηγείται πώς να εναντιωθείτε στον εν λόγω τρίτο ο οποίος σας προσφέρει cookies.

 

Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι φυλλομετρητές διαδικτύου επιτρέπουν τουλάχιστον κάποιον βαθμό ελέγχου επί των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων φυλλομετρητή. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας ώστε αυτός να μην αποδέχεται cookies. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα υφιστάμενα cookies μέσω του φυλλομετρητή σας. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τους ακόλουθους ιστοχώρους για να μάθετε περισσότερα (ανάλογα με ποιόν φυλλομετρητή χρησιμοποιείτε): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome και Safari.

 

Εντούτοις, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι εφόσον απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πλήρη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας. Ειδικότερα, ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή να μεταφέρεστε σε μία διαφορετική εμπειρία.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οποτεδήποτε το JavaScript. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά παρά μόνον εφόσον είναι ενεργοποιημένα τα cookies και το JavaScript, και ορισμένες περιοχές των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου.  

 

Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που επιτελούν παρεμφερή λειτουργία με εκείνη των cookies. Τούτα περιλαμβάνουν τα web beacons και clear gifs. Αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με cookies ώστε να βοηθήσουν τον πάροχο ενός ιστοχώρου να κατανοήσει καλύτερα τους χρήστες του. Όταν εμείς σας στέλνουμε ενημερωτικά φυλλάδια ή άλλα μηνύματα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τα ποσοστά που ανοίγονται και διαβάζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ως εξής:

 

Προκειμένου να καθοριστεί η δυνατότητα ενός χρήστη να λάβει ένα HTML e-mail, επιπρόσθετα από το εάν έχει ή όχι ανοιχθεί ένα e-mail, η Essity τοποθετεί ένα "web beacon" στην πλειοψηφία των μηνυμάτων HTML e-mail που εμείς αποστέλλουμε. Ένα web beacon (στην πραγματικότητα δηλαδή ένα μικρό εικονίδιο.gif) ενεργοποιείται όταν ανοίγεται ένα HTML e-mail, μέσω μίας αίτησης για το εν λόγω εικονίδιο προς τους διακομιστές μας. Η εν λόγω δυνατότητα βοηθά την Essity να στέλνει e-mail σε μορφή που μπορούν να διαβάζουν οι χρήστες και επιτρέπει στην Essity να παρακολουθεί τον συνολικό αριθμό των e-mails που έχουν ανοιχθεί. Το web beacon δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Χρήστες που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) με web beacons μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν τα e-mail τους σε μορφή κειμένου (non-HTML).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες της χρήσης cookies και παρεμφερών τεχνολογιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εμάς:


Essity Hellas A.E,

17o χλμ, Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας 14564, Ν.Κηφισιά, Αθήνα, 210-2705700

e-mail: reception.athens@essity.com

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Φορτώνει...