ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Libero